MCFV 1260 X=1270 Y=610 Z=760

CENTRUM OBRÓBKOWE PIONOWE typ MCFV 1260

+++Centra przeznaczone są do kompleksowej wydajnościowej oraz szybkiej obróbki przestrzennie złożonych detali ze stali, odlewów staliwnych, stop aluminium, tytanu itp.
Centra przeznaczone są do obróbki przy zastosowaniu technologii HSC (high speed cutting) – 5 x szybsza obróbka w porównaniu z klasyczną
– wysoka jakość powierzchni oraz dokładność detalu
– obniżenie kosztów w związku z krótszym czasem obróbki
oraz opuszczeniem operacji polerowania
Wysoka dynamiczna oraz termiczna stabilność maszyny.
Duży posuw po osi Y – 610 mm przydatny dla producentów forem, tłoczników itp.
Obróbka 3D.
Maksymalne obciążenie stołu 1350 kg
Odbieranie materiału aż do 950 cm3/min.
Centra tego typu są bardzo znane i cenione na świecie, ponieważ charakteryzują się niezwykle wysoką sztywnością, co jest wynikiem m.in. długoletniej współpracy ich producenta z japońską firmą OKUMA.
Osłony maszyny są teleskopowe, co umożliwia zakładanie detalu za pomocą dźwigu lub suwnicy

Rozwiązanie konstrukcyjne –
• baza i kolumna są masywnymi ożebrowanymi odlewami przeznaczonymi dla dużych obciążeń
• suport krzyżowy oraz stół roboczy pasowane są na prowadzeniu kombinowanym z gniazd tocznych oraz wykładziny ślizgowej TURCITE w stosunku 80:20. Rozwiązanie to pozwala na większe obciążenie stołu przy zachowaniu wysokiej dokładności obróbki. Wszystkie prowadnice wykonane są ze stalowych listew hartowanych zabezpieczających wysoką dokładność geometryczną.
• cieplna stabilizacja wrzeciona i kołnierza napędu głównego wrzeciona
• wrzeciennik w wykonaniu specjalnym wyważany jest hydropneumatycznie; urządzenie tłumi uderzenia i pozwala na wyższą szybkość posuwów w porównaniu z klasyczną przeciwwagą
• napędy SIEMENS o podwyższonym momencie skręcającym zabezpieczają wysoką dynamikę jednostek posuwowych
• zwiększony posuw po osi Z – 760 mm pozwala na większą przestrzeń wysokościową dla podzielnicy, stół obrotowy lub wymiennik palet

Przeznaczenie centrum
+++Centrum obróbkowe pionowe typ MCFV 1260 skonstruowane zostało jako maszyna składająca się z modułów. Przeznaczone jest do kompletnej obróbki detali ze stali, żeliwa i stopów metali lekkich o kształcie płaskim lub szafowym, zamocowanych na stole roboczym. Centrum umożliwia frezowanie, wiercenie, wytaczanie, rozwiercanie i gwintowanie w trzech prostopadłych do siebie osiach X, Y, Z.
Odpowiednio wysoka moc wszystkich silników SIEMENS oraz sztywna konstrukcja maszyny i jej ruchomego systemu umożliwiają nakładanie progresywnych narzędzi skrawających. Wynikiem jest odbiór aż 950 cm3/min stali o średniej wytrzymałości.

Centrum może być wyposażone w dwie palety z automatycznym wymiennikiem palet – typ MCFV1260-P

Właściwości centrum
+++Kompleksowa obróbka elementów o złożonych kształtach, dużych rozmiarach i ciężarze. Znaczna dynamiczna i cieplna stabilizacja centrum pozwala osiągnąć wysoką dokładność wymiarów i jakości powierzchni obrabianych detali. Funkcje centrum sterowane są numerycznie systemem sterowania HEIDENHAIN iTNC 530. Wrzeciono pasowane jest w tubusie, który nasadzony jest na wrzeciennik poruszający się wzdłuż wzmocnionych prowadnic na stojaku.
U wykonania STANDARD pionowo pasowane wrzeciono jest napędzane poprzez dwustopniową przekładnię planetarną i wielokrotnymi pasami klinowymi od napędu wrzeciona prądem zmiennym. U wykonania TREND wrzeciono napędzane jest bezpośrednio poprzez wielokrotne pasy klinowe od napędu wrzeciona prądem zmiennym. U wykonania CONTOUR centrum wyposażone jest w elektrowrzeciono.
+++Stół roboczy osadzony jest na łożu krzyżowym poruszającym się wzdłuż wzmocnionych prowadnic na podstawie. Centrum, w zależności od wersji, wyposażone jest w chłodzenie narzędzi zewnętrzne lub wewnętrzne poprzez oś wrzeciona, oraz odprowadzanie wiórów transporterem segmentowym.
Podstawowe ruchy
Stół roboczy wykonuje ruch w kierunku wzdłużnym (oś X) i poprzecznym (oś Y), wrzeciennik w kierunku pionowym (oś Z).

Bębnowy magazynek dla 30 szt. narzędzi ISO 40 (24 szt. dla ISO 50) umieszczony jest poza przestrzenią roboczą.

+++Centrum może być również wyposażone w magazynek narzędzi typu „PICK-UP” dla 24 szt. narzędzi ISO 40 lub 16 szt. narzędzi ISO 50 i w wykonaniu specjalnym z dwoma magazynkami narzędzi typu „PICK-UP”.
System sterowania HEIDENHAIN iTNC 530

+++System sterowania Heidenhain iTNC 530 jest właściwym wyborem w przypadku produkcji jednostkowej, seryjnej i zautomatyzowanej.
Zachowuje kompatybilność ze starszymi typami TNC tak ze strony programowania, jak i sterowania. iTNC 530 wyposażony jest w nową procesorową architekturę z cyfrowym sterowaniem napędów.
Wydajne opracowanie procesów regulacyjnych i krótki czas obróbki NC bloku iTNC 530 umożliwia jeszcze szybsze frezowanie detali.
iTNC 530 zdolny jest zminimalizować pozycyjną odchyłkę serwomechanizmów, co przyczynia się do bardziej jakościowej obróbki form.
Szybki edytor iTNC 530 skraca edycję i zmiany długich programów na programy kilkusekundowe.
Testy kompleksowych programów przebiegają w iTNC 530 dużo szybciej dzięki zoptymalizowanej generacji grafiki.
Możliwość instalacji nowej szybkiej wersji podłączenia ETHERNET (100 MBaud).
Zadanie programu dialog Heidenhain i DIN/ISO.
Zadanie pozycji: w przypadku prostej pozycja docelowa, w przypadku okręgów współrzędne prostokątne lub polarne, miary absolutne lub inkrementalne.
Tabele narzędzi, tabele danych skrawania, stała szybkość dla drogi środka narzędzia, dla ostrza narzędzia, cykle obróbki:
– cykle wiercenia: wiercenie głębokie, rozwiercanie, wytaczanie, pogłębianie, wiercenie gwintów z lub bez tulei wyrównującej
– cykle gwintowania gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
– kieszenie prostokątne i kołowe – obróbka zgrubna i wykańczająca
– frezowanie liniowe w płaszczyźnie i w płaszczyźnie nachylonej pod kątem
– frezowanie rowków prostych i łukowych
– figury punktów na prostych i obwodach koła
– kieszenie kształtowe – równoległe z konturem
– przejście konturu
– cykle na życzenie Klienta
Ułatwione programowanie: aktualna pozycja zapisywana jest bezpośrednio w programie, graficzna symulacja przebiegu, obróbka przy opracowywaniu innego programu.
Czas obróbki: aktualny i obliczony z programu.

Podstawowe parametry techniczne MCFV1260:*
Posuwy
– przesuw w osi X 1270 mm
– przesuw w osi Y 610 mm
– przesuw w osi Z 760 mm
– posuw szybki X, Y, Z 30 m/min
– posuw roboczy X, Y, Z 0-15 m/min
– przyspieszenie 5 m/s2
– odległość czoła wrzeciona od stołu 150-910 mm
Dokładność robocza
(wg VDI / DGQ 3441)
– odchyłka pozycji współrzędnych X,Y/Z 0,014/0,018 mm
– powtarzalna dokładność pozycjonowania współrzędnych X,Y/Z 0,006/0,008 mm
– system pomiarowy odczyt bezpośredni
Stół
– szerokość x długość 590 x 1450 mm
– maks. obciążenie stołu 1350 kg
– T-rowki (ilość x szerokość x rozstaw) 5 x 18 x 125 mm
– wymiar środkowego rowka 18 H6 mm
– wymiar środkowego otworu 30 H6 mm
Wrzeciono
Wykonanie STANDARD – napęd wrzeciona poprzez przekładnię planetarną:
– stożek ISO 40 ISO 50
– maks. obroty w obr./min. 10000 8000
– stała moc silnika / przeciążenie S6-40% w kW 12/14 12/18,5
– maks. moment skręcający
wrzeciona / przeciążenie S6-40% w Nm 293/342 367/565
– pozycjonowanie wrzeciona elektryczne

Wykonanie TREND – bezpośredni napęd wrzeciona poprzez przekładnię pasową:
– stożek ISO 40 ISO 50
– maks. obroty w obr./min. 12000 8000
– stała moc silnika / przeciążenie S6-40% w kW 17/25 17/25
– maks. moment skręcający
wrzeciona / przeciążenie S6-40% w Nm 96/141 143/210
– pozycjonowanie wrzeciona elektryczne

Wykonanie CONTOUR – wrzeciono wysokoobrotowe:
– stożek HSK-A63
– maks. obroty w obr./min. 18000
– stała moc silnika / przeciążenie S6-40% w kW 20
– maks. moment skręcający
wrzeciona / przeciążenie S6-40% w Nm 112/157
– pozycjonowanie wrzeciona sterowane wektorowo
Magazynek narzędzi bębnowy
– stożek ISO 40/HSK-A63 ISO 50
– ilość miejsc w magazynku narzędzi 30 szt. 24 szt.
– maks. średnica narzędzia 90 mm 110 mm
– maks. średnica narzędzia z opuszczeniem miejsca 160mm 180 mm
– maks. długość narzędzia 300 mm 300 mm
– maks. ciężar narzędzia / łącznie 8 / 108 kg 15/200 kg
– czas wymiany – z jednego magazynka narzędzi 3,5 s 4 s
Wyposażenie elektryczne
– instalacja 3 x 400V / 50 Hz
– roboczy pobór mocy ISO40/ISO50 35 kVA
Powietrze
– ciśnienie powietrza 0,6-0,8 MPa
Podstawowe gabaryty centrum
– wymiary rzutu poziomego centrum 3200 x 2120 mm
– maks. wysokość robocza centrum 3320 mm
– ciężar maszyny 8500 kg
Podstawowe parametry centrum z wymiennikiem palet typ MCFV1260-P:
Paleta
– wymiary palety (szerokość x długość) 590 x 1250 mm
– maks. obciążenie palety 900 kg
– maks. wielkość detalu przy długości narzędzia 300 mm 1250x590x315 mm
– odległość palety od podłogi 1045 mm
– skok palety przy jej zwolnieniu / zamocowaniu 10 mm
– ciężar palety 350 kg
– czas wymiany palety (paleta na paletę) 30 s
Wrzeciono
– odległość czoła wrzeciona od palety 50-810 mm
Magazynek narzędzi
– maks. długość narzędzi 250 mm
Podstawowe gabaryty
– wymiary rzutu poziomego centrum z wymiennikiem palet 6700 x 2120 mm
– maks. ciężar centrum z wymiennikiem palet 10000 kg

* Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów w każdej chwili.
Producent posiada Certyfikat ISO 9001.