DŁUTOWNICA DO KÓŁ ZĘBATYCH ZE STEROWANIEM NUMERYCZNYM

Charakterystyka i zastosowanie maszyny
Pionowa dłutownica obwiedniowa OHA 50 CNC 5 z systemem sterowania Sinumerik 840 D – wyprodukowana przez wiodącego producenta z Czech o długoletniej tradycji – jest bardzo wydajną uniwersalną maszyną przeznaczoną do dłutowania gwintów wewnętrznych i zewnętrznych walcowych kół zębatych o zębach prostych i śrubowych.Oprócz kół zębatych na maszynie można obrabiać różne typy tarcz krzywkowych za pomocą obróbki obwiedniowej lub metodą podziałową.Na maszynie można również obrabiać zęby na częściach obwodu (segmenty uzębione).Przy zastosowaniu wyposażenia specjalnego można również obrabiać zębatki do długości 1 m.Dalsze możliwości znajdują się w rozdziale „Inne wykonania maszyny”. Duży zakres operacji oraz parametry użytkowe predysponują maszynę szczególnie do produkcji jednostkowej i małoseryjnej.Dłutownica obwiedniowa OHA 50 CNC 5 dzięki swojej koncepcji i nowoczesnej konstrukcji spełnia stawiane w nowoczesnym przemyśle wymagania co do wydajności, dokładności i jakości obróbki.

Przeznaczenie maszyny

Dłutownica obwiedniowa została skonstruowana jako urządzenie obsługiwane z prawej strony. Posiada stałą pozycję osi stołu obrotowego i przesuwany stojak. Ruch roboczy wykonuje narzędzie. Powiązanie kinematyczne pomiędzy narzędziem i obrabianym detalem jest zabezpieczane elektronicznie, za pomocą systemu sterowania.

Nowe elementy i parametry maszyny:

 • maszyna jest wyposażona w hydrostatyczne pasowanie wrzeciona suwaka, gwarantujące pasowanie bezluzowe
 • w procesie skrawania w przypadku ruchu powrotnego wrzeciona suwaka narzędzie jest oddalone radialnie lub skośnie (struktura dwóch ruchów – radialnego i skośnego). Rodzaj i kierunek odskoku jest sterowany automatycznie według wybranego wcięcia i kierunku obracania narzędzia.
 • wybór parametrów skrawania dla każdego skrawu
 • możliwość krokowania narzędzia – przed każdym kolejnym cyklem roboczym narzędzie obróci się o podziałkę uzębienia
 • archiwizowanie programów roboczych (do wyczerpania pojemności pamięci)
 • liczenie zrealizowanych cykli roboczych
 • możliwość znaczącego przestawienia wysokości suportu suwaka również podczas cyklu roboczego
 • zatrzymywanie wrzeciona suwaka w górnym punkcie zwrotnym
 • hamowanie dobiegu wrzeciona suwaka
 • pozycjonowanie narzędzia i obrabianego detalu
 • diagnostyka usterek
 • osłony bezpieczeństwa maszyny
 • oświetlenie przestrzeni roboczej
 • wyśrodkowanie zęba narzędzia do wrębu wykonanego w ramach obróbki zgrubnej
 • automatyczne nastawienie optymalnej szybkości powrotnej narzędzia w wykonaniu z przyspieszoną pracą wrzeciona suwaka

Dane techniczne**:

 Zakresy robocze maszyny

Największa średnica wierzchołków obrabianego koła
z uzębieniem zewnętrznym                                                                                            500 mm
Największa średnica zewnętrzna obrabianego detalu
(dla uzębienia zewnętrznego o Ć 250 – 500 mm)                                                        800 mm
Największa średnica podstaw zębów obrabianego koła
z uzębieniem wewnętrznym                                                                                           500 mm
Największa średnica zewnętrzna obrabianego detalu
(dla uzębienia wewnętrznego o Ć 500 mm)*                                                               800 mm
*(dla mniejszych średnic uzębienia wewnętrznego największa
średnica zewnętrzna zmniejsza się)

Największa szerokość uzębienia prostego
obrabianego koła                                                                                                            125 mm
Największy skok wrzeciona suwaka                                                                             135 mm
Największy moduł uzębienia obrabianego koła*                                                       8 mm
*(z wykorzystaniem większej ilości nacięć i nie przekroczeniu
maksymalnej siły nacinania wielkość modułu jest nie ograniczona)
Nominalna średnica narzędzia                                                                                       125 mm
Przelot narzędzia                                                                                                               44,45 mm
Największy kąt nachylenia bocznej powierzchni zęba
(z narzędziem o średnicy nominalnej)
ze standardowym wykonaniem prowadnic                                                                            41°
z hydrostatycznym wykonaniem prowadnic                                                                          45°
Odległość osi suwaka od osi stołu (prawa strona) dla
dłutowania zewnętrznego                                                                                                      0-355 mm
Największa odległość oporowej płaszczyzny narzędzia
na wrzecionie suwaka (z trzpieniem) od płaszczyzny
stołu przy skoku maksymalnym                                                                                            465 mm
Najmniejsza odległość oporowej płaszczyzny narzędzia
na wrzecionie suwaka (z trzpieniem) od płaszczyzny
stołu przy skoku maksymalnym                                                                                             50 mm
Największa długość drogi suportu suwaka                                                                        280 mm
Największe dopuszczalne składowe siły skrawania:
– w kierunku pionowym                                                                                                          14500 N
– w kierunku poprzecznym                                                                                                       7250 N
– w kierunku stycznej                                                                                                                 3750 N

Stół mocujący
Średnica stołu                                                                                                                      500 mm
Otwór stołu (z wkładką średn. 120 mm)                                                                          205 mm
Głębokość otworu (średn. 205 mm)                                                                                 700 mm
(z możliwością przejścia średn. 205 poprzez całe łoże)
Odległość płaszczyzny mocującej stołu
od podstawy maszyny                                                                                                         850 mm

Suwak dłutowniczy
Średnica wrzeciona suwaka                                                                                               105 mm
Koniec wrzeciona z otworem wew.
stożek ČSN 22 0402                                                                                                                70 mm

Szybkość narzędzia
Ilość stopni skoków podwójnych                                                                       regulacja płynna
Zakres ilości skoków podwójnych                                                                           40-8001/min

Posuwy
Wielkość posuwu okrężnego przy średnicy znamionowej narzędzia:

 • ilość stopni płynna zmiana
 • zakres 0-19000 mm/min
 • dla całego zakresu skoków podwójnych na jeden
  skok podwójny                                                                                                             0-23 mm
 • dla 40 skoków podwójnych na jeden skok podwójny 0-475 mm
 • dla 800 skoków podwójnych na jeden skok podwójny 0-23 mm

Posuw poprzeczny

 • ilość stopni regulacja płynna
 • zakres 0-5000 mm/min
 • na jeden skok podwójny 0-125 mm

Szybkość poprzecznego posuwu szybkiego                                                                  5000 mm/min

Ciężar obrabianego detalu

Największy ciężar obrabianego detalu działający na stół, łącznie z uchwytem                  300 kg

Napędy
Całkowity pobór mocy maszyny                                                                                           45 kVA
Moc silnika głównego przy obrotach 1000 1/min                                                              17 kW
Maksymalna ilość obrotów silnika głównego                                                                     8000 1/min
Nominalny moment skręcający serwosilnika obracania narzędzia
przy obrotach 2000 1/min                                                                                                     41,5 Nm
Nominalny moment skręcający serwosilnika obracania detalu
przy obrotach 2000 1/min                                                                                                     41,5 Nm
Nominalny moment skręcający serwosilnika posuwu poprzecznego
przy obrotach 2000 1/min                                                                                                     16,2 Nm
Nominalna moc silnika agregatu hydraulicznego
przy obrotach nominalnych 925 1/min                                                                                1,5 kW
Nominalna moc silnika agregatu smarowania
przy obrotach nominalnych 925 1/min                                                                                1,5 kW
Nominalna moc silnika przepompowywania
przy obrotach nominalnych 2800 1/min                                                                              0,09 kW
Nominalny moment skręcający serwosilnika przestawiania suportu suwaka
przy obrotach 2000 1/min                                                                                                      16,2 Nm
Nominalna moc obu silników chłodzenia
przy obrotach nominalnych 2840 1/min                                                                              2 x 1,1 kW
Nominalna moc silnika transportera wiórów
przy obrotach nominalnych 1370 1/min                                                                               0,37 kW
Nominalna moc silnika smarowania deficytowego                                                             0,14 kW
Nominalna moc silnika odsysania (wyposażenie specjalne)
przy obrotach nominalnych 1380 1/min                                                                               0,55 kW
Nominalny moment skręcający serwosilnika do nastawienia przyspieszonej
pracy zwrotnej suwaka przy obrotach 2000 1/min (inne wykonanie)                              3,3 Nm

Urządzenie chłodzące
Nominalny przepływ cieczy chłodzącej                                                                     2 x 60 dm3/min

Agregat hydrauliczny
Ciśnienie robocze w obwodach                                                                                  4, 6,3 (10) MPa
(10 MPa w wykonaniu ze zmechanizowanym mocowaniem narzędzia)
Nominalny przepływ przez hydrogenerator                                                             3,8 dm3/min

Agregat smarowania
Smarowanie zwrotne:
Ciśnienie robocze                                                                                                           5,2/3 MPa
Nominalny przepływ podwójnego hydrogeneratora zębatego                              6/3,6 dm3/min
Smarowanie deficytowe:
Ciśnienie robocze                                                                                                            2 MPa

Agregat przepompowujący
Nominalny przepływ pompy                                                                                         60 dm3/min

Ciężar maszyny

Ciężar maszyny z instalacją elektryczną
i wyposażeniem normalnym                                                                                          7200 kg

Wymiary maszyny
Długość                                                                                                                                3500 mm
Szerokość                                                                                                                             2800 mm
Wysokość                                                                                                                             2850 mm
Poziom hałasu A w miejscu pracy na wysokości 1600 mm od
podstawy maszyny i w odległości od maszyny 900 mm                                             82 dB (A)

* Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów w każdej chwili.

Producent posiada Certyfikat ISO 9001.