H 63 i H 63 FIVE AXIS X=1010 Y=800 Z=1010

CENTRUM OBRÓBKOWE POZIOME typ H 63

+++Centrum poziome H 63 jest poziomym numerycznie sterowanym centrum obróbkowym wyposażonym we współrzędny magazynek narzędzi zamontowany z lewej strony podstawy maszyny. Wymianę narzędzi między magazynkiem i wrzecionem przeprowadza manipulator narzędzi w automatycznie sterowanym cyklu. W przypadku ręcznej wymiany narzędzia, można je we wrzecionie zamocować lub uwolnić za pomocą wyłącznika nożnego. Podczas każdej wymiany narzędzia stożek we wrzecionie odmuchiwany jest sprężonym powietrzem.
+++Maszyna wyposażona jest również w stół obrotowy z dzieleniem po jednym stopniu lub spójnie sterowany NC stół, manipulator palet technologicznych, urządzenie chłodzące narzędzi, transporter wiórów i osłony przestrzeni roboczej. Maszyna umożliwia progresywną obróbkę płaskich i szafowych detali ze stali, żeliwa i stopów metali lekkich, zamocowanych na palecie technologicznej. Na maszynie można wykonywać operacje frezowania, wiercenia, wytaczania, rozwiercania i gwintowania w trzech prostopadłych do siebie współrzędnych osiach X, Y, Z i w przypadku obracania stołu obrotowego w osi B. Posuw w osi X na długości 1010 mm, wykonują sanie wzdłużne z wbudowanym stołem obrotowym, stojak porusza się w osi Z na długości 1010 mm, a w konstrukcji ramowej stojaka wrzeciennik wykonuje ruch w osi Y na długości 800 mm.

+++Zalety maszyny
Możliwość tworzenia komórek technologicznych (FMC) i linii produkcyjnych (FMS) – współrzędny magazynek narzędzi – wysoka moc i wysoki moment skręcający wrzeciona, sztywność konstrukcji maszyny – szeroki zakres płynnie nastawianych obrotów wrzeciona – spójnie sterowany NC stół obrotowy – wymiana palet technologicznych za pomocą dwumiejscowego manipulatora – pomiary cykli aktywnej kontroli wymiaru detalu, kontrole wymiaru narzędzia – rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające wybór odpowiedniego wariantu maszyny i jej wyposażenia w zależności od charakteru produkcji użytkownika

+++Stojak maszyny
Stojak jest odlewem o konstrukcji ramowej, pasowany za pomocą prostoliniowych prowadzeń tocznych na ramie maszyny. W przedniej części znajduje się prowadzenie wrzeciennika, poruszającego się w osi Y. Stojak i wrzeciennik przestawiane są za pomocą śrub kulkowych z przedpiętymi nakrętkami.

+++Wrzeciennik maszyny
Wrzeciono maszyny, które pasowane jest w jednostce wrzecionowej wbudowanej do wrzeciennika, napędzane jest numerycznie sterowanym silnikiem prądu przemiennego przez przekładnię planetarną i przekładnię pasową. Narzędzie mocowane jest we wrzecionie dzięki sile, wyprowadzonej z wiązki sprężyn talerzowych. Do jego uwolnienia służy cylinder hydrauliczny.
+++Wrzeciennik w przypadku wykonania Standard porusza się w kierunku pionowym (oś Y) po dwóch prowadzeniach liniowych na stojaku. Stół obrotowy z paletą, której powierzchnia górna służy do zamocowania detalu, porusza się w kierunku poprzecznym (oś X) po dwóch prowadzeniach liniowych na łożu przymocowanym do podstawy i obraca się w łożysku wokół własnej osi pionowej (oś B). Stojak porusza się w kierunku wzdłużnym (oś Z) po dwóch prowadzeniach liniowych na podstawie.
+++W przypadku wykonania Five Axies wrzeciennik porusza się w kierunku pionowym (oś Y) po dwóch prowadzeniach liniowych na stojaku. Obrotowy (oś B) i przechylny (oś A) stół z płytą mocującą porusza się w kierunku poprzecznym (oś X) po dwóch prowadzeniach liniowych na łożu przymocowanym do podstawy. Stojak porusza się w kierunku wzdłużnym (oś Z) po dwóch prowadzeniach liniowych na podstawie.
Ruchy robocze wrzeciennika, stojaka i stołu obrotowego wykonywane są numerycznie sterowanymi silnikami prądu przemiennego przez śruby kulkowe z przedpiętymi nakrętkami kulkowymi. Między silnik i śrubę kulkową włożona jest zębata przekładnia pasowa. Jednostka posuwu wrzeciennika (oś Y) wyposażona jest w hamulec na śrubie kulkowej i hamulec na silniku. Hamulce chronią przed niepożądanym zjechaniem wrzeciennika w przypadku zaniku prądu. Ruch rotacyjny stołu obrotowego (oś B) i stołu przechylnego (oś A) wykonywany jest numerycznie sterowanym silnikiem prądu przemiennego przez przekładnię zębatym pasem napędowym i przekładnię ślimakową.
+++Odczyt pozycji we wszystkich osiach jest bezpośredni za pomocą liniowych optoelektrycznych inkrementalnych jednostek pomiarowych. Do tulei jednostek pomiarowych doprowadzane jest filtrowane powietrze, które wytwarza w tulejach nadciśnienie, aby nie mogły do nich wnikać zanieczyszczenia.

+++Magazynek narzędzi
Operacyjna manipulacja z narzędziem przeprowadzana jest ze współrzędnego magazynka narzędzi, który ustawiony jest obok maszyny. W wykonaniu podstawowym magazynek ma 102 narzędzia, pasowane w gniazdach magazynka. Magazynek skonstruowany jest dla narzędzi z końcówką uchwytu ISO 50, osie pasowanych narzędzi są równoległe z osią wrzeciona. Uzupełnianie lub wymiana narzędzia w magazynku przeprowadzana jest ręcznie z miejsca do wymiany narzędzi. Wyszukiwanie nowego narzędzia w magazynku i jego przesunięcie do pozycji wymiany jednocześnie wykonywane jest za pomocą współrzędnego jednoramiennego manipulatora. Automatyczną wymianę narzędzi między wrzecionem i magazynkiem narzędzi zapewnia dwuramienny manipulator, który umieszczony jest na ścianie magazynka narzędzi.

+++Stół obrotowy
W wykonaniu podstawowym maszyna wyposażona jest w spójnie sterowany NC stół w osi B. Stół z mechanizmem obracania wbudowany jest do sani wzdłużnych, które poruszają się w osi X. Pasowanie sani wykonane jest za pomocą liniowych prowadzeń tocznych. Sanie wzdłużne przestawiane są za pomocą śruby kulkowej z przedpiętą nakrętką. Stół obrotowy tworzy podstawę mocującą dla palety technologicznej.

+++Manipulator palet
Manipulacja z detalami wykonywana jest za pomocą manipulatora palet technologicznych z dwoma samodzielnymi stacjami umieszczonymi na czole ramy maszyny. Wymiana palet przebiega w cyklu automatycznym po tym, jak obsługa uwolni paletę do wymiany. Zamocowanie palety na stole obrotowym wykonywane jest hydraulicznie.
Posuw palet jest równoległy z osią wrzeciona i jest wykonywany za pomocą łańcucha z czopem zabierakowym, który jest napędzany silnikiem elektrycznym. Odpięcie gotowego detalu i zamocowanie kolejnego półwyrobu na paletę wykonywane jest podczas cyklu roboczego. Paletę technologiczną tworzy mobilna płyta 800 x 630 mm (typ DIN 55201 A1), która na powierzchni górnej ma centrujący i pomocniczy otwór do ustawienia przyrządów i gwinty do mocowania. Manipulator palet umożliwia podłączenie do obrotowego lub liniowego magazynka palet.

+++Mocowanie hydrauliczne
Składa się z agregatu hydraulicznego, rozprowadzenia, elementów sterujących i elementów mocy i zapewnia działanie manipulatora narzędzi, funkcjonowanie stołu obrotowego i wrzeciennika.

Urządzenie elektryczne
Urządzenie elektryczne maszyny skoncentrowane jest w jedną całość, która składa się z szafy sterowania i napędów. Z właściwą maszyną połączenie wykonane jest za pomocą konektorów. Panel sterowania maszyny i systemu sterowania umieszczony jest na boku szafy sterowania. W wykonaniu podstawowym maszyna wyposażona jest w mikroprocesorowy spójnie sterowany system SINUMERIK 840 D, który umożliwia sterowanie i kontrolę cyklu sterowania NC, gospodarki narzędziowej, paletyzacji detali i edycję programów.

+++Napędy posuwów
Napędy posuwów w osiach X, Y, Z i B realizowane są samodzielnie numerycznie sterowanymi silnikami prądu przemiennego SIEMENS przez sprzęgło i włożoną przekładnię pasową z zębatym pasem napędowym i śrubami kulkowymi z przedpiętymi nakrętkami. Prowadzenie w osiach X, Y, Z, realizowane jest liniowym prostolinijnym prowadzeniem tocznym. Odczyt w osiach X, Y, Z i B wykonywany jest bezpośrednio za pomocą optoelektrycznego inkrementalnego systemu HEIDENHAIN.

+++Smarowanie maszyny
Smarowanie maszyny, oprócz wrzeciona smarowanego stałą zawartością tłuszczową z długą żywotnością, przeprowadzane jest ręcznie smarem w określonym interwale czasowym. Poszczególne miejsca smarowania do smarowania prowadnic i napędu osi Y, Z dostępne są na maszynie w jej tylnej części, do smarowania osi X po demontażu bocznego wieka. Smarowanie przekładni skrzynki przekładniowej wrzeciennika wykonywane jest poprzez smarowanie obiegowe.

+++Urządzenie chłodzące
Zabezpiecza chłodzenie narzędzi i spłukiwanie wiórów. Maszyna wyposażona jest w system zewnętrznego chłodzenia narzędzia cieczą i wewnętrzne chłodzenie narzędzia powietrzem lub cieczą doprowadzaną osią wrzeciona. Dalej maszyna wyposażona jest w system zewnętrznego chłodzenia narzędzia powietrzem.

+++Transporter wiórów
Wióry powstające podczas obróbki są z przestrzeni roboczej maszyny wynoszone dwoma ślimakowymi transporterami do transportera segmentowego umieszczonego wzdłuż lewej strony maszyny. Z transportera segmentowego wióry wynoszone są do zbiornika na wióry.

+++Osłony maszyny
Maszyna wyposażona jest w system osłon, które uniemożliwiają osobom dostęp do przestrzeni maszyny, gdzie grozi niebezpieczeństwo urazu i chroni je przed rozpryskującymi się wiórami i cieczą chłodzącą. Chroni również wybrane części maszyny przed cieczą chłodzącą, wiórami i zanieczyszczeniami.

Maszyna wyposażona jest w lampę świetlną do sygnalizacji ukończonego cyklu roboczego maszyny.

+++Podstawowe zespoły składowe
Podstawa, łoże, stojak, wrzeciennik, jednostka wrzecionowa, silnik z przekładnią planetarną, przekładnia pasowa, pozycjonowanie wrzeciona, mocowanie narzędzi, stół obrotowy, mocowanie palety, jednostki posuwów, doprowadzenie energii, osłony teleskopowe, osłona roletowa, automatyczny współrzędny magazynek narzędzi, automatyczny manipulator narzędzi, automatyczny wymiennik palet, palety, osłony przestrzeni roboczej i automatycznego wymiennika palet, agregat systemu zewnętrznego chłodzenia narzędzi, ślimakowe transportery wiórów, segmentowy transporter wiórów, przyrząd powietrzny, agregat hydrauliczny, doprowadzenie cieczy chłodzącej lub powietrza osią wrzeciona, stacja filtracyjna z pompą wysokociśnieniową, urządzenie elektryczne, system sterowania i panele sterowania, wyłącznik nożny do mocowania i uwalniania narzędzia we wrzecionie.

Parametry techniczne:

Posuw
Posuw w osi X – stół obrotowy z paletą mm 1010
Posuw w osi X – stół obrotowy i przechylny (Five axis) mm 800
Posuw w osi Y – wrzeciennik mm 800
Posuw w osi Z – stojak mm 1010
oś A (Five axis) pozycji 125000
(-20° – +105°)
oś B pozycji 360000
Posuw szybki w osiach X, Y, Z, m/min 40
Posuw szybki w osi A (Five axis) obr./min 5,5
Posuw szybki w osi B Standard/ Five axis obr./min 8/8,3
Posuw roboczy w osiach X, Y, Z (programowane do 40) m/min 0-15
Przyspieszenie w osi X, Y, Z m/s2 5

Odległości
Min. odległość czoła wrzeciona od osi stołu obrotowego – Standard mm 200
Min. odległość czoła wrzeciona od osi stołu obrotowego (oś w pozycji pionowej) – Five axis mm 225
Min. odległość osi wrzeciona od powierzchni mocującej palety mm 80
Min. odległość osi wrzeciona od powierzchni mocującej stołu obrotowego (oś w pozycji pionowej) – Five axis mm -175
Odległość powierzchni mocującej palety roboczej od podłogi mm 1230
Odległość powierzchni mocującej stołu od podłogi – Five axis mm 1485

Dokładność robocza
(Wg VDI / DGQ 3441)
Dokładność pozycjonowania w osiach X, Y, Z mm 0,010
w osi A (Five axis) sec 6
w osi B sec 6
Powtarzana dokładność w osiach X, Y,Z mm 0,006
w osi A (Five axis) sec 3
w osi B sec 3
System pomiarowy Odczyt bezpośredni

Paleta – H 63 STANDARD
Powierzchnia robocza mm 800x 630
Maks. wymiary detalu (X,Y,Z) mm 800x630x990
Ilość palet 2
Ilość otworów pod gwint x wymiar 47 x M16
Rozstaw otworów pod gwint mm 100
Maks. obciążenie palety kg 2500

Czas wymiany palet s 20
Odległość palety roboczej od podłogi mm 1230
Odchyłka wysokości palet mm 0,01
Odchyłka pozycji palety w płaszczyźnie X, Z mm 0,01
Siła mocująca palety kN 170
Maks. moment skręcający osi B Nm 6660

Stół przechylny i obrotowy – H 63 Five axis
Powierzchnia robocza mm Ø 660
Maks. wymiary detalu mm Ø 700×700
Ilość rowków T x szerokość mm 8 x 18 po 45°
Wymiar rowka centrującego mm 18H6
Wymiar otworu centrującego mm Ø 50H7
Maks. obciążenie (wraz z przyrządem mocującym) kg 1000
Maks. moment skręcający osi A Nm 2520
Maks. moment skręcający osi B Nm 6660

Wrzeciono
Narzędziowy stożek mocujący – ISO 50
Zakres obrotów (w 1. stopniu) 1/min 40-1500
(w 2. stopniu) 1/min 1501-8000
Pozycjonowanie elektryczne
Stała moc / S6-40% kW 17/25
Maks. moment skręcający / S6-40% Nm 415/611
Typ przekładni Zębatym pasem napędowym i dwustopniową przekładnią planetarną

Uchwyt narzędziowy i czop mocujący
Uchwyt narzędziowy 50-ISO 7388/1 lub DIN 69 871-AD 40
Czop mocujący 50A-ISO 7388/2 lub DIN 69 872-19
Maks. średnica narzędzia mm 125

Automatyczny magazynek narzędzi
Ilość miejsc w magazynku narzędzi szt. 102
Wyszukiwanie narzędzia współrzędne
Maks. średnica narzędzia mm 125
Maks. średnica narzędzia z opuszczeniem miejsca mm 250
Maks. długość narzędzia od stożka mocującego mm 450
Maks. ciężar narzędzia wraz z uchwytem kg 25
Maks. ciężar wszystkich narzędzi w magazynku kg 1280
Czas wymiany (narzędzie – narzędzie) s 10

Ślimakowy transporter wiórów
Napęd – moc silnika kW 0,37
– nominalne obroty obr./min 1370
Segmentowy transporter wiórów
Napęd – moc silnika kW 0,25
– nominalne obroty obr./min 1370

Urządzenie elektryczne
Maks. roboczy pobór mocy kVA 60
Napięcie nominalne V/Hz 3 x 400/50
Prąd przy pełnym obciążeniu maszyny A 125

Powietrze
Ciśnienie powietrza na wejściu MPa 0,6-0,8
Zużycie swobodnie wessanego powietrza m³/h 6
Ciśnienie robocze MPa 0,55

Podstawowe dane
Rzut poziomy maszyny przy zamkniętych drzwiach (bez stacji filtrującej) mm 3900 x 6490
Maks. wysokość robocza maszyny (wraz z klinami nastawczymi i podkładkami) mm 3590
Ciężar maszyny kg 17000

* Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów w każdej chwili.
Producent posiada Certyfikat ISO 9001.

 

Zdjęcie - Centrum obróbkowe piononowe typ H 63

Centrum obróbkowe piononowe typ H 63