FREZARKA OBWIEDNIOWA DO KÓŁ ZĘBATYCH

typ OFA 32 CNC 6

Frezarka obwiedniowa OFA 32 zdjęcie maszyny z dodatkowym wyposażeniem

Frezarka obwiedniowa OFA 32 zdjęcie maszyny z dodatkowym wyposażeniem

Proponowana przez nas frezarka obwiedniowa do kół zębatych typ OFA 32 CNC 6 produkowana jest przez jedną z wiodących czeskich fabryk, którą reprezentujemy na rynku polskim. Obrabiarka przeznaczona jest do produkcji kół zębatych o zębach prostych i śrubowych, kół łańcuchowych i ślimakowych frezowanych metodą radialną i tangencjalną, kół zębatych z modyfikacją wzdłużną, wałów wpustowych oraz innych typów uzębienia frezowanych metodą obwiedniową.

Nowe technologiczne możliwości – duża ilość cykli roboczych powiększa uniwersalność maszyny. Na przykład na jednym mocowaniu można frezować na wale pośrednim 2 lub 3 różne uzębienia z różnym modułem, różną liczbą zębów i linii śrubowej, przy jednoczesnym mocowaniu kilku różnych frezów na trzpieniu frezarskim. Można też kombinować obróbkę uzębienia metodą obwiedniową i poszczególnym podziałem. Sterowanie numeryczne umożliwia frezowanie uzębienia z modyfikacją zęba (np. beczkowaniem, lekkim stożkowaniem itp.)

Wysoka sztywność dynamiczna maszyny zabezpieczona bezluzowym rozwiązaniem głównych napędów umożliwia frezowanie kół zębatych narzędziami z węglików spiekanych przy zastosowaniu metody „dry cutting” lub „skiving”.

Metoda „dry cutting” stosowana jest do bardzo wydajnego frezowania miękkich kół zębatych przy szybkości skrawania cca 300 m/min.! Frezowanie wykonuje się na sucho, bez użycia oleju skrawającego. Maszyna powinna być wyposażona w specjalne osłony przeciw wiórowe. Dla takiej technologii obróbki maszyna dostarczana jest w wykonaniu specjalnym – z maks. obrotami stołu do 225 obr.min-1 oraz maks. obrotami narzędzia do 2250 obr.min-1.

Metoda „skiving” stosowana jest do wykańczania uzębienia po obróbce zgrubnej i po zahartowaniu. Wielkość naddatku do wykańczania jest praktycznie identyczna z wielkością naddatków do szlifowania. Twardość powierzchni frezowanej może odpowiadać wartościom cca 62 HRc. Jakość powierzchni po frezowaniu mieści się pod granicą 0,8 Ra! Dokładność frezowanego uzębienia jest lepsza niż przy frezowaniu miękkiego uzębienia na tej samej maszynie. Przy frezowaniu materiału hartowanego pojawiające się ostrza wtórne na narzędziu, które wpływają ujemnie na dokładność, są o wiele mniejsze!

Parametry techniczne maszyny*

Największy moduł zazębienia frezowanego koła                mm                                        7
Największy moduł zazębienia frezowanego koła ze
zwiększonymi obrotami stołu 225obr/min                          mm                                        3
Największa średnica frezowanego koła                                mm                                   320
Największa Ø frezowanego koła bez wspornika                 mm                                   350
Największy kąt nachylenia boków zęba                                                                      +/-45°
Maks./min. odległość osi narzędzia od osi stołu                 mm                              300/40
Maks/Min. odległość osi narzędzia od osi stołu                  mm                           505/205
Maks./min. odległość wspornika od płaszczyzny stołu      mm                           700/400
Minimalna ilość zębów frezowanego koła                                                                           3

Stół

Rozmiar stołu                                                                            mm                                   300
Przelot stołu                                                                              mm                                     80
Głębokość wiercenia bez walca mocującego                      mm                                   850
Głębokość wiercenia z  walcem mocującym                       mm                                   430
Obroty stołu – regulacja płynna
Maks. obroty – wykonanie standard                                  obr./min                                  64
Maks. obroty – podniesione                                                obr./min                               225

Suport frezarski

Stożek wrzeciona frezarskiego                                                                             MORSE 5
Max. droga suportu                                                                  mm                                   300
Najdłuższa trasa przemieszczenia narzędzia w suporcie   mm                                   170
Największa średnica narzędzia                                               mm                                   160
Największa długość narzędzia                                                 mm                                   220
Największa średnica trzpienia frezarsk.                                mm                                     50
Zakres obrotów narzędzia      obroty normalne                   min-1                            71-700
obroty specjalne                   min-1                            71-900
obroty – napęd bezpośr.    min-1                         do 1 400

Posuwy

Zakres posuwów                      wzdłużnych                        mm/min                          1-1000
radialnych                                                                              mm/min                      0,5-1000
tangencjalnych                                                                      mm/min                    0,25-1000
Posuwy szybkie                       wzdłużne                             mm/min                             2000
radialne                                                                                  mm/min                             3000
tangencjalne                                                                          mm/min                             2000

Całkowita moc maszyny                                                          kVA                                     45
Moc silnika głównego                                                               kW                                      12
Masa maszyny z wyposażeniem elektrycznym                    kg                                  8000
Wymiary maszyny                   wysokość                                mm                                 2120
długość                                                                                       mm                                 4220
szerokość                                                                                   mm                                 3750
Wysokość maszyny z separatorem zawiesiny olejowej     mm                                 2800

* Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów w każdej chwili.
Producent posiada Certyfikat ISO 9001.