Jesteś na: Strona główna » Aktualnosci
                              wytaczarki, frezarki, tokarki karuzelowe, szlifierki, tokarki, centra obróbcze

Aktualnosci

MACH-TOOL 2018

     

  


MACH-TOOL 2017

   

 

Dostawa

   Następne centrum obróbcze, typ MCFV 1060 dostarczone dla przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki zastosowaniu tego typu maszyny, nasz Klient poszerzy gamę swoich produktów i skróci czas przygotowania produkcji - zdjęcia z dostawy obrabiarki.

   


MACH-TOOL 2016

      Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie wraz z firm± Amkovo Sp. z o.o. zorganizowały w dniach 19 - 20.04.2016 dwudniowe seminaria, podczas których zostali zaprezentowani wiod±cy czescy producenci maszyn - do obróbki metalu -przeznaczonych do zastosowania ich w przemyśle ciężkim i obronnym. Prezentacji swoich możliwości technicznych dokonali: Slovackie strojirny as - Zavod 08 TOS Celakovice, TAJMAC - ZPS, TDZ-TURN oraz Wilke.

   Podczas spotkañ zostały przedstawione najnowsze rozwi±zania technologiczne i informatyczne stosowane w produkowanych aktualnie maszynach takich jak: centra obróbcze, tokarki wielowrzecionowe, tokarki karuzelowe, wytaczarki, szlifierki i na innych prostszych, konwencjonalnych obrabiarkach. Jednocześnie technolodzy producentów pokazywali różne możliwości zastosowania maszyn przy nietradycyjnej obróbce metali np. nieokr±głe obrabianie detalu na tokarkach karuzelowych, produkcję specjaln± na tokarkach wielowrzecionowych oraz na szlifierkach bezkłowych. Następnie, była przedstawiona technologia do obróbki zestawów kołowych dla branży kolejowej.

   Ponadto zostały zaprezentowane szerszemu gronu produkty wspomagaj±ce i chroni±ce pracę maszyn poprzez stosowanie odpowiednio dobranych ch?odziw, olejów i smarów, jak równie? urz±dzeñ odsysaj±cych zanieczyszczenia powstaj±ce podczas pracy maszyny, separatory oleju i inne produkty firmy Wilke.

   Wprowadzone przez producentów rozwi±zania, maj± za zadanie poprawienie efektywności, oszczędności czasu w produkcji elementów obrabianych oraz dbałośæ o środowisko naturalne zgodnie z obowi±zuj±cymi w Unii dyrektywami.

   Oprócz samych maszyn i urz±dzeñ zostały przedstawione możliwości zastosowania w infrastrukturze przemysłowej odpowiednio dobranego oświetlenia w technologii LED sprawdzaj±cego się w halach przemysłowych i magazynowych oraz instalacji elektrowni fotowoltaicznych.

   Po prezentacjach miał miejsce panel dyskusyjny oraz konsultacje w obszarze produktów, którymi goście byli zainteresowani. Można było również na miejscu zasięgaæ porad specjalistów konstruktorów, inżynierów oraz serwisantów.

Patronat honorowy obj±ł:

- Jego Ekscelencja, Pan Ambasador Jakub Karfik

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęæ z opisanego wydarzenia

   GRINDExpo 2016

   

Dostawa

   Wzbogaciliśmy branżę motoryzacyjn± z Ostrowa Wielkopolskiego o dwie frezarki typu FTU 1250 - zdjęcia z ich dostawy i instalacji.

   


MACH-TOOL 2012

   

   

   

GreenPower 2012

   Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko na targach GreenPower 2012 w Poznaniu serdecznie dziękujemy.

Katalogi produktów:
- Oświetlenie LED
a już wkrótce:
- Elektrownie fotowoltaiczne
- Ogrodzenia
- Wkręty montażowe
Jeśli maj± Pañstwo jakiekolwiek pytania prosimy kierowaæ je na nasz e-mail: biuro@amkovo.pl
Dziękujemy i zapraszamy do współpracy
Amkovo Sp. z o.o.

      Targi Machtool 2011 Poznañ


Amkovo ul. Zdrojowa 2 02-927 Warszawa
tel./fax.:+48 (22) 842 39 29

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.